The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To holmertz: Mongoliet (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=926991)

boa 10-22-2014 02:49 PM

To holmertz: Mongoliet
 
Hej Gert,
tack för kommentarer.
Nej jag har ganska många bilder från Mongoliet faktiskt, fast jag vet inte hur många som skulle passa på TE. Jag tror helt enkelt att jag är för kräsen av vad jag lägger upp här, men 2-3 st till kommer jag nog att posta. Jag tröttnar också lite ibland på att lägga upp från samma land som du säkert har sett. Förmodligen har jag ett 50 tal gamla bilder från olika länder med hyfsad kvalitet som platsar här.(hoppas att man blir gammal och hinner lägga in allt, jag är ju inte direkt super aktiv när det gäller det:) )

Jag har egentligen alltid gillat "Wolfgang stilen" om man nu kan kalla den det. Gatufotografering i intressanta situationer triggar en själv att vara observant och är ganska kul och utvecklande faktiskt. Bli inte förvånad om jag postar fler av det temat framöver:)

Hälsningar
Boa


All times are GMT. The time now is 05:07 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.