The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Fis2: jestem (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=570664)

kdien 01-29-2008 06:52 PM

To Fis2: jestem
 
Jestem znów, mam nadzieję, że na stałe. Śmierć syna odebrała mi wiarę w siebie. Dobrze, że się powoli pozbierałem, choć nadal ciężko. Chodząc po mieście, zawsze trafiam na miejsca gdzie byliśmy razem, gdzie brał aparat i próbował swych sił z fotografią. Przestało mnie cieszyć robienie zdjęć, choć myślę, że powoli wracam, ciągnie wilka do lasu.
Pozdrawiam, Krzysztof


All times are GMT. The time now is 05:18 AM.


Copyright Š 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.