The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Philippe: Tevreden met je nieuwe speelgoed? (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=780215)

carper 10-05-2009 04:17 PM

To Philippe: Tevreden met je nieuwe speelgoed?
 
zeker wel Philippe.
Ik ben op het ogenblik een beetje aan het werken met tegen licht composities en ik moet zeggen ik sta verbaasd over het resultaat.
groet jaap

Philippe 10-05-2009 06:24 PM

Re: To Philippe: Tevreden met je nieuwe speelgoed?
 
Ik denk dat het een zeer goed toestel is. Met een fotograaf als jij moet het uitstekende foto's leveren!


All times are GMT. The time now is 07:22 AM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.