The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Booz: ochroniarze (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=398672)

kdien 03-29-2007 02:24 PM

To Booz: ochroniarze
 
Witaj Tomku,
Jak wiadomo w Polsce w chwili przystąpienia do UE nie ma zakazu fotografowania, w związku z powyższym zniknęły wszelkie tego typu zakazy i tabliczki z obiektów takich jak dworce, lotniska, jednostki wojskowe, markety, sądy, więzienia itp. Dawny przepis jest martwy, jedynie chodzi o zachowanie praw autorskich. I tu rodzi sie problem, często do zrobienia dobrego zdjecia, w trudnych warunkach wymagany jest statyw, który działa na ochroniarzy jak płachta na byka. Uważają bowiem, że są to już zdjęcia zaawansowane, profesjonalne, dla zarobku i wówczas wymagają zgody właściciela obiektu. Zdjęcia z "ręki" to pikuś. Pozdrawiam, Krzysztof


All times are GMT. The time now is 12:39 PM.


Copyright Š 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.