The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To BennyV: Begijnhoven (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=973119)

PaulVDV 01-11-2022 04:58 PM

To BennyV: Begijnhoven
 
Wel bedankt Benny!


Het begijnhof van Diksmuide is echt heel klein.
Wanneer je de drie foto's ziet, heb je alles gezien. Tenminste van buitenaf.

De tuinmeubels horen bij de huidige bewoners.
Het is nu een woonerf voor volwassenen met een verstandelijke handicap.
Mooie herbestemming, vind ik.

Ik heb ook al eens gedacht om alle begijnhoven te gaan bezoeken.
Mogelijk zijn er nog kleinere dan dat van Diksmuide.
Het oogde wel mooi dankzij het zonnige weer. Jij had met het weer niet zo'n geluk in Kortrijk.

Vele groeten,
Paul


All times are GMT. The time now is 11:58 AM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.