The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To ersoyyilmaz: thk you (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=883589)

gelinccik 05-27-2012 11:07 AM

To ersoyyilmaz: thk you
 
Merhaba,

Merhaba,

Teşekkurler paylasımınız ıcın. Dğaldan gösterişedoğru kaydıgı hususuna katılıyorum:)) Magazinsel yanı diyelim buna. Biliyorsunuz İshak Paşa sarayını
korumaya yönelik ahşap tenteler var. Bu da o güzelim mimariyi bozuyor diye düşünüyorum. Onu almamak için açıyı zorladım. Bir de 24mm de ovaya hakimiyeti göstermek için buradan denedim. Yoksa sandıkta 90 adete yakın farklı açı denemeler var. Syg.:)


All times are GMT. The time now is 07:25 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.