The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Mediterranean: teşekkürler (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=857872)

aksu09 05-25-2011 11:22 AM

To Mediterranean: teşekkürler
 
baya uzun bir zamandır siteye giriş yapmıyordum.
Oldukça geç cevap için üzgünüm.
bu fotoğrafı İstanbul'da müzedene çıkınca Osman Hamdi Bey Yokuşunda çekmiştim. Sonbahar ayıydı ve ben de güzel bir çağrışım bırakmıştı.


All times are GMT. The time now is 05:47 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.