The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To jhm: Scherpte (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=538920)

Gdouble 11-30-2007 02:32 PM

To jhm: Scherpte
 
Dag John,
Ik ben onlongs van computer veranderd, van desk naar laptop en mijn Photosop is nu in't engels in de plaats van het frans dat ik gewoon ben. Vandaar dat ik waarshijnlijk ergens een verkeerde optie gebruikt heb.
Bedankt voor jouw regelmatige steun
Guy

jhm 11-30-2007 03:05 PM

Re: To jhm: Scherpte
 
Dag Guy,

Ik kocht mijn eerste laptop eind 1998 een Compact, 5 GB harde schijf, en Tiff scherm, dan had ik een Dell, maar wat een verschil met de flatcreens van hedendaags.
Ik werk nu met een Sony 20" en de kleuren zijn totaal anders dan op een laptop, ook inderdaad de scherpte.
CS3 bestaat in het Nederland en Engels maar in het Frans weet ik het niet. Het doet altijd deugd wanneer er een verstandige conversatie tussen leden kan gebeuren zonder jaloursie.
Bedankt voor uw antwoord.

Groeten,

John.


All times are GMT. The time now is 06:11 AM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.