The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Pozdrav Saša (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=935579)

Mishe 09-29-2015 07:09 PM

Pozdrav Saša
 
Drago mi je što si se javio i što i ti imaš više fotografija nego ja od ovog veoma lepog dela starog Ohrida.
Baš bi bilo dobro da pošalješ neku fotografiju.Mnogo si me zainteresovao za tvoje slike sa Svete Gore a i za pijace.
Nadam se da ću videti sve tvoje fotografije.Izvini ali nemam pravo na kritiku i posle toliko vremena.
Srdačan pozdrav iz Makedonije,Miša.


All times are GMT. The time now is 04:41 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.