To ewanshamsudin: Hi Ewan

  • I bukan laki, I perempuan, kena jaga keselamatan diri sendiri, jadi I tidak berada di sesuatu lokasi untuk menunggu masa yang sesuai demi tujuan menangkap gambar yang baik dan bermutu tinggi, maaf, I bukan juru gambar yang cemerlang.
    Selamat Hari Kebangsaan.

    Ally